สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ตาพลาย ม.1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝนตก 7 กรกฎาคม 2554 0
  บ.เนินพัฒนา ม.3 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน 7 กรกฎาคม 2554 0
  บ.ไสขนุน ม.4 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง_สภาพอากาศในวันนี้แจ่มใส ไม่มีฝนตก 7 กรกฎาคม 2554 0
  บ.หัวถนน ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง_สภาพอากาศในวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศปลอดโปร่ง 7 กรกฎาคม 2554 0
  บ.นาซ๊อก ม.2 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน อบอ้าว 7 กรกฎาคม 2554 0
  บ.จันทเขลม ม.2 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน 7 กรกฎาคม 2554 0
  บ.โนนจำปา หมู่ 7 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน 7 กรกฎาคม 2554 0
  บ.จำปานวง หมุ่ 3 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน 7 กรกฎาคม 2554 0
  บ.เหนือคลอง ม.7 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี_สภาพอากาศขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แจ่มใส ไม่มีฝน 7 กรกฎาคม 2554 0