สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ปางไม้ หมู่ 9 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน 16 กุมภาพันธ์ 2554 0
  บ.แม่คะเมย หมู่ 5 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน 16 กุมภาพันธ์ 2554 0
  บ.ตะโกล่าง หมู่ 8 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน 16 กุมภาพันธ์ 2554 0
  บ.บ่อหวี หมู่ 4 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน มีฟ้าแล๊บ ฟ้าร้อง 16 กุมภาพันธ์ 2554 0
  บ.ตาพลาย หมู่ 1 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน 16 กุมภาพันธ์ 2554 0
  บ.จัดสรร หมู่ 9 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.จราด_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน 16 กุมภาพันธ์ 2554 0
  บ.ห้วยผาก หมู่ 7 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าแจ่ม ไม่มีฝน 16 กุมภาพันธ์ 2554 0
  บ.ท่ายาง หมู่3 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน 16 กุมภาพันธ์ 2554 0
  บ.หุบบอน ม.1 ต.เขาคันทอง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งใสไม่มีฝน 16 กุมภาพันธ์ 2554 0