สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.นา ม.1 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นคศรีธรรมราช_แจ้งว่าช่วงเวลา 11.30 น.เกิดฝนตกหนักและมีลมพัดกันโชกทำให้ต้นยางพาราล้มระนาบไปกับพื้น เสียหายจำนวน 4-5 ไร่ ส่วนที่ หมู่1,2และหมู่14 น้ำท่วมถนนหลายจุดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ 29 มีนาคม 2554 0
  บ.หัวเรือ ม.8 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_ฝนตกปรอย ๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม ช่วงเช้าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม. 29 มีนาคม 2554 0
  บ.บางส้าน ม.2 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่_น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ ท่วมทั้งตำบลแล้ว ระดับน้ำสูง 4 เมตร 29 มีนาคม 2554 0
  บ.คลองเนิน ม.6 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่_ฝนตกต่อเนื่องมา 3 วันแล้ว ระดับน้ำในลำธารเป็นปกติ ช่วงเช้าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. 29 มีนาคม 2554 0
  บ.หว่างคลองไทย ม.10 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่_ฝนตกต่อเนื่องมา 3 วันแล้ว ปริมาณน้ำในลำธารเพิ่มในระดับปกติ ยังไม่พบสถานการณ์น้ำท่วม ช่วงเช้าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. 29 มีนาคม 2554 0
  บ.ทับปริก ม.5 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่_ฝนตกมา 2-3 วัน ปริมาณน้ำในลำธารเพิ่มระดับปกติ ยังไม่พบสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้น ช่วงเช้าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 70 มม. 29 มีนาคม 2554 0
  อบต.ละมอ ม.1 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง_ฝนตกหนักต่อเนื่องมาจากเมื่อวาน ปริมาณน้ำในลำธารเพิ่มสูงขึ้น เอ่อล้นเข้าท่วมในบางพื้นที่แล้ว ช่วงเช้าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 145 มม. 29 มีนาคม 2554 0
  บ.ห้วยน้ำแก้ว ม.6 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่_ฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 มีน้ำท่วมเกิดขึ้นแล้ว ล้นกระบอกวัดปริมานน้ำฝน 29 มีนาคม 2554 0
  บ.ลำปริง ม.3 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง_ฝนตกหนักต่อเนื่องมาจากเมื่อวาน ปริมาณน้ำในลำธารเพิ่มประมาณ 2 เมตร เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่แล้ว ช่วงเช้าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 150 มม. 29 มีนาคม 2554 0