สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย

  บ.ต้นหาร ม.7 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่_แจ้งว่าเกิดน้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้ถนนขาดไม่สามารถสัญจรได้ (ช่วงวัดสะพานปูน-บ้านคลองยวน) ขณะนี้ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่อง น้ำในคลองทุกคลองเต็มตลิ่งใกล้เอ่อล้นแล้ว วัดปริมาณน้ำฝนได้ 80 มม. มีการเฝ้าระวังและแจ้งไปยังพื้นที่ปลายน้ำแล้วและอพยพสิ่งไปของไปยังที่ปลอดภัย 2 มกราคม 2555 0
  บ.ห้วยพาน ม.2 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_มีน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้สะพาน ม.6,8 ถูดตัดขาด เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ขณะนี้ยังมีฝนตกหนักอยู่ วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า 220 มม. เฝ้าระวังต่อเนื่อง 2 มกราคม 2555 0
  บ.ช่องเขาหมาก ม.2 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_แจ้งว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากและท่วมท่วมในพื้นที่ ม.4,5,6,7 เนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันมา2วัน ขณะนี้ยังมีฝนตกหนักอยู่ เวลา 07.00 น.วัดน้ำฝนได้ 180 มม. เฝ้าระวังต่อเนื่อง 2 มกราคม 2555 0
  บ.พิตำ ม.3 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช_มีฝนตกหนักติดต่อกันมา2วัน ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้สะพานในหมู่บ้านขาด 3 แห่ง เวลา 07.00 น.วัดน้ำฝนได้ มากว่า 220 มม. ขณะนี้ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่อง เฝ้าระวังต่อเนื่อง 2 มกราคม 2555 0
  บ.ยางโพรง ม.7 ต.สีขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาจากเมื่อวาน ขณะนี้ฝนยังตกอยู่ ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นเต็มตลิ่ง วัดปริมาณน้ำฝนได้ มากกว่า 220 มม. 2 มกราคม 2555 0
  บ.คันเบ็ด ม.5 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_แจ้งว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่บ้านคันเบ็ด เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง ขณะนี้ยังมีฝนตกอยู่ วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า220 มม. เฝ้าระวังต่อเนื่องแล้ว 2 มกราคม 2555 0
  บ.เหนือทุ่ง ม.2 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_มีฝนตกหนักต่อเนื่องมา2วันแล้ว ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ ระดับน้ำสูงประมาณ 1 เมตร และ วัดปริมาณน้ำฝนได้ มกว่า220 มม. มีการเฝ้าระวังต่อเนื่อง 2 มกราคม 2555 0
  บ.ยอดน้ำ ม.7 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช_มีฝนตกหนักต่อเนื่องมา2วันแล้ว ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ มกว่า220 มม. มีการเฝ้าระวังต่อเนื่อง 2 มกราคม 2555 0
  บ.วังนาใน ม.10 ต.วังนาใน อ.ละงู จ.สตูล_มีฝนตกหนักต่อเนื่องมา 2 วันแล้ว และเริ่มมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ บางหมู่บ้านไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ ขณะนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่อง แจ้งให้เฝ้าระวังแล้ว 1 มกราคม 2555 0