คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี ถ้ำเลสเตโกดอน ฉบับหินประดับถ้ำ อำเภอททุ่งหว้า จังหวัดสตูล
เที่ยวล้านปีที่อีสาน
คู่มือท่องเที่ยวอุทยานธรณีสตูล
ข่าวสารกรมทรีพยากรธรณี ไตรมาส 4
คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี แหล่งปลาโบราณภูน้ำจั้น จังหวัดกาฬสินธุ์
คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน จังหวัดตาก
คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณีแหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ภูแฝก จ.กาฬสินธุ์
ข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ2560
ข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2560
Proceeding Satun 2
Proceeding Satun 1
มรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่า แหล่งธรณีวิทยาของไทย
The Invaluable Natural Heritage Thai Geological Site
Decoding The Tha Uthen Cretaceous Enigma
คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี "แหล่งรอยตีนไดโนเสาร์ท่าอุเทน ถอดรหัสครีเทเชียส"
รายงานประจำปี 2559 กรมทรัพยากรธรณี
รายงานผลการวิเคราะห์ เรื่อง โครงการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมทรัพยากรธรณี : กรณีศึกษาตัวอย่างผู้ใช้บริการกองวิเคราะห์และตรวจสอบ ทรัพยากรธรณี ในสังกัดกองวิเคราะห์และตรวจสอบ ทรัพยากรธรณี ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ทรัพยากรธรณี สัญลักษณ์ของจังหวัด
Saline Soil Area Development in the Northeast:Geological approaches
แผนที่ท่องเที่ยวโลกธรณีจังหวัดสตูล