แอนแคนไทต์ ( Acanthite )

 

แอนแคนไทต์ ( Acanthite )

ชื่อแร่
     มาจากภาษากรีก หมายถึง Thorn ซึ่งแปลว่า หนาม เนื่องจากแร่แอแคนไทต์ (Acanthite) ผลึกมีลักษณะแหลมคล้ายหนาม จัดตัวเป็นกิ่งก้านหรือพาดถ่ายกันเป็นตาช่าย ประวัติเดิม นักวิชาแร่เรียกอาร์เจนไทต์ (Acanthite) ซึ่งมาจากภาษาละติน Argentum หมายถึง เงิน (Silver) แอแคนไทต์ ค่อนข้างจะมีรูปคงตัวมากกว่า ปัจจุบัน ใช้ชื่อ แอแคนไทต์ (Acanthite)

คุณสมบัติทางฟิสิกส์
     รูปผลึกระบบโมโนคลินิกผลึกจัดตัวกันเป็นกิ่งก้านหรือเกาะก่ายกันแบบตาข่าย ส่วนใหญ่มีเนื้อสมานแน่นหรือเป็นตัวเคลือบ แข็ง 2 - 2.5 (มีดตัดได้ง่าย) ถ.พ. 7.3 จัดว่าหนัก ความวาวแบบโลหะ มีสีดำสีผงละเอียดสีดำมัน ผิวแร่สด ๆ จะแลดูกระจ่างตาแต่เมื่อทิ้งไว้จะเปลี่ยนเป็นสรดำด้าน
 
คุณสมบัติทางเคมี
     สูตรเคมี Ag2S มี Ag 87.1% S 12.9%

ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ
     แอแคนไทต์ดูเด่นที่สีตัดเฉือนได้ง่าย มีน้ำหนักสูง หลอมตัวขั้นที่ 1.5 เผาบนแท่งถ่านจะได้กลิ่น SO2 และให้โลหะเงินเม็ดกลม ๆ

การเกิด
     แอแคนไทต์ เป็นแร่เงินปฐมภูมิ พบในสายแร่ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเงินธรรมชาติ รูบีซิลเวอร์ ( ruby silvers : -Pyrargyrite Ag3 SbS3 and Proustite Ag3 AsS3 )กาลีนา และ
สฟาเลอไรต์ ฯลฯ แต่อาจเกิดเป็นแร่ทุติยภูมิ ก็ได้

แหล่ง
     ในประเทศไทย พบที่บ้านป่าแดง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ต่างประเทศ แอแคนไทต์ เป็นสินแร่สำคัญของเหมืองแร่เงินในประเทศเม็กซิโก เปรู ซิลี และโบลีเวีย ยุโรปพบในโบฮีเมีย เซโกสโลวะเกีย และนอร์เวย์สหรัฐอเมริกา พบในรัฐเนวาดา โคโรราโด และมอนทานา

ประโยชน์
    เป็นสินแร่ที่สำคัญของโลหะ
 

แอนแคนไทต์ ( Acanthite )