อะลาบาสเทอร์ ( Alabaster )

ชื่อแร่
อะลาบาสเทอร์ (Alabaster)
 
คุณสมบัติทางเคมี
สูตรทางเคมี CaSO4.2 H2O ,uCaO 32.6% H2O 26.9% หลอมตัวขั้นที่ 3 ละลายในกรดเกลือเจือจาง
 
ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ
อลาบาสเทอร์ เป็นแร่ยิปซัม ชนิดที่มีเนื้อเป็นมวลเมล็ด อัดกันแน่น
 
การเกิด
เกิดจากการตกตะกอนของ น้ำทะเลระเหยตัวออกไปจึง สะสมตัวเป็นชั้นๆเหมือนเกลือ หิน อาจเกินจากการแปร สะภาพของแอนไฮไดรต์โดย การดูดน้ำ ได้พบในบริเวณ ที่มีภูเขาไฟ โดยเฉพาะตรง บริเวณที่มีหินปูนทำปฎิกริยา กับไอของกำมะถัน อาจพบ เกิดเป็นเพื่อนแร่ในสายแร่ ่โลหะ้

อะลาบาสเทอร์ ( Alabaster )

 
แหล่ง
ในประเทศไทย พบที่ จ.พิจิตร นครสววรค์ กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช สุราษฎธานี และกระบี่

ประโยชน์
ประโยชน์สำคัญใช้ในการทำปูนพลาสเตอร์ทำ Wallbord กระเบื้อง ทำ Portland cement ใช้ในการทำปุ๋ยพืช ยิปซัมชนิดซาทินสปาร์และอะลาบาสเทอร์ นำมาตัดหรือแกะสลักหรือขัดทำเป็นเครื่องประดับ แต่ไม่เป็นที่นิยมกันนักเพราะมีเนื้ออ่อน ใช้ทำชอล์กเขียนกระดานและแป้งนวล
 

อะลาบาสเทอร์ ( Alabaster )