แอเมทิสต์ ( Amethyst )

 

ชื่อแร่
แอเมทิสต์ควอรตซ์สีม่วง Amethyst
 
คุณสมบัติทางฟิสิกส
เป็นควอรตซ์ที่มีสีอยู่ในช่วง สีม่วงครามถึงสีม่วงแดง คล้ายเม็ดมะปรางและอาจจะ จางกว่านี้ก็ได้ ที่มีสีม่วง เพราะเหล็กเป็นมลทิน สีจะ จางหายไปเมื่อเผาให้ร้อน บางก้อนเมื่อเผาจะกลายเป็น สีเหลือง สีเหลืองอมแดงจัด หรือเขียวอ่อนก็มี
 

แอเมทิสต์ ( Amethyst )