วิเคราะห์ตรวจสอบหินแร่และรัตนชาติหรืออัญมณี
 

วิเคราะห์แร่ หรือสินแร่เพื่อหาปริมาณ

แร่ หรือสินแร่

ค่าธรรมเนียม (บาท)

แร่ หรือสินแร่ ค่าธรรมเนียม (บาท)
1.กำมะถัน S 400 24.นิกเกิล Ni 400
2.ความชื้นของแร่หรือสินแร่ 200 25.โคลัมเบียมเพนตอกไซด์ Cb2O5 600
3.แคดเมียม Cd 500 26.บิสมัท Bi 400
4.แคลเซียม Ca 500 27.เบริลเลียม Be 400
5.แคลเซียมคาร์บอเนต ในแร่ฟลูออไรต์ CaCO3 400 28.แบเรียม Ba 500
6.แคลเซียมฟลูออไรด์ ในแร่ฟลูออไรต์ CaF2 500 29.แบเรียมซัลเฟต BaSO4 600
7.แคลเซียมทังสเตน CaWO4 700 30.พลวง Sb 500
8.แคลเซียมออกไซต์ในแร่ยิปซึม CaO 500 31.ฟอสฟอรัส P 500
9.โคบอลต์ Co 400 32.แมกนีเซียม Mg 400
10.โครมิกออกไซด์ Cr2O3 500 33.แมงกานีส Mn 500
11.เงิน Ag 500 34.แมงกานีสไดออกไซด์ MnO2 400
12.ซัลเฟอร์ไทรออกไซต์ในยิปซัม SO3 400 35.โมลิบดีนัม Mo 500
13.ซิลิกา SiO2 500 36.ยูเรเนียมออกตอกไซด์ U3O8 600
14.ซิเรียมไดออกไซด์ CeO2 500 37.แรธ์เอิธออกไซต์ทั้งหมด 600
15.เซอร์โคเนียมไดออกไซด์ ZrO2 500 38.แรธ์เอิธออกไซต์ทั้งหมด รวมกับทอเรียมไดออกไซด์ 600
16.ดีบุก Sn 500 39.วาเนเดียม V 500
17.ตะกั่ว Pb 500 40.สังกะสี Zn 500
18.ทองคำ Au 500 41.สารหนู As 500
19.ทองแดง Cu 400 42.เหล็ก Fe 400
20.ทอเรียมไดออกไซด์ ThO2 600 43.อะลูมิเนียม Al 500
21.ทังสเตนไทรออกไซด์ WO3 500 44.อิตเทรียมไดออกไซด์ Y2O3 500
22.แทนทาลัมเพนตอกไซด์ Ta2O5 700 45.น้ำที่รวมอยู่ในแร่ยิปซัม H2O 400
23.ไทเทเนียมไดออกไซด์ TiO2 500