วิเคราะห์ตรวจสอบหินแร่และรัตนชาติหรืออัญมณี

วิเคราะห์หิน ดิน หรือดินขาว เพื่อหาปริมาณ

วิเคราะห์หิน ดิน หรือดินขาว
เพื่อหาปริมาณ

ค่าธรรมเนียม

วิเคราะห์หิน ดิน หรือดินขาว
เพื่อหาปริมาณ
ค่าธรรมเนียม
1.ความชื้น 200
17.โบรอน B
400
2.แคลเซียมออกไซต์ 500
18.โพแทสเซียมออกไซด์ K2O
400
3.โคบอลต์ Co 400
29.ฟอสฟอรัสเพนตอกไซต์ P2O5
400
4.โครเมียม Cr 500
20.เฟอร์รัสออกไซด์ FeO
400
5.ซัลเฟอร์ไทรออกไซด์ SO3 400
21.เฟอร์ริกออกไซด์ Fe2O3
400
6.ซิลิกา SiO2 500
22.แมกนีเซียมออกไซด์ MgO
400
7.เซอร์โคเนียม Zr 500
23.แมงกานีสออกไซด์ MnO
400
8.โซเดียมออกไซด์ Na2O 400
24.โมลิบดีนัม Mo
500
9.ดีบุก Sn 500
25.รูบิเดียม Rb
400
10.ทองแดง Cu 400
26.ลิเทียม Li
400
11.ทอเรียม Th 400
27.วาเนเดียม V
500
12.ทังสเตน W 250
28.สทรอนเซียม Sr
400
13.ไทเทเนียมออกไซด์ TiO2 400
29.ส่วนที่หายไปหลังการเผา
300
14.นิกเกิล Ni 400
30.สังกะสี Zn
400
15.เบริลเลียม Be 400
31.อะลูมินา Al2O3
500
16.แบเรียม Ba 400