แอนไฮไดไรต์ ( Anhydrite )


 
ชื่อแร่
มาจากภาษากรีก หมายถึง Without water หรือ ไม่มีน้ำ ซึ่งแตกต่างกับ แคลเซี่ยมซัลเฟตชนิดอื่น เช่น ยิปซัม มีน้ำรวมอยู่ด้วย
 
คุณสมบัติทางฟิสิกส์
รูปผลึกระบบออร์โทรอมบิกแบบที่เกิดเป็นผลึกมีพบน้อยมาก มักจะพบเกิดเป็นชั้น หนาๆมีเนื้อแน่น มีลักษณะเป็นเสียนหรือเป็นมวลเมล็ด มีแนวแตกเรียบ 3 แนว แตกแล้วมีลักษณะคล้ายกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า แข็ง 3-3.5 ถ.พ. 2.89-2.98 วาว คล้ายแก้วหรือมุกที่พื้นผิวแนวแตกเรียบ ไม่มีสีหรือสีออกน้ำเงินม่วง อาจมีสีขาว อมชมพู น้ำตาล หรือแดง
 
คุณสมบัติทางเคมี
สูตรเคมี CaSO คมี CaO 41.2% SO3 58.8%

ลักษณะเด่นและวิธีการตรวจ
สังเกตแนวแตกเรียบมีสามหน้าตั่งฉากซึ่งกันและกัน ต่างกับแคลไซต์ตรงที่ ี่แอนไฮไดรต์หนักกว่า และไม่ฟู่กรด ต่างกับยิปซัมตรงที่ยิปซัมอ่อนกว่า ถ้าหาก บางตัวมีเนื้อแน่นสังเกตอะไรไม่ได้ ต้องทำการทดสอบทางเคมี ดูอนุมูลซัลเฟต

แอนไฮไดไรต์ ( Anhydrite )

การเกิด
มีลักษณะการกำเนิดคล้ายคลึงกับยิปซัม แลเกิดร่วมกับยิปซัม พบเป็นชั้นแทรก อยู่ชั้นเกลือในหินที่ปกคลุมโดมหินเกลือ (Salt domes) และในหินปูนบางครั้ง อาจพบในรูพรุนของหินบะซอลต์

แหล่งแร่ Andalusite

ในประเทศไทย พบเกิดร่วมกับยิปซัมที่ตะพานหิน จ.พิจิตร และท่แม่สอด จ.ตาก และเกิดแทรก ในชั้นหินน้ำมันที่ จ.กระบี่ ในแหล่งยิปซัม จ.นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี
 
ประโยชน์
ใช้ทำกรดกำมะถัน ใช้ในการทำซีเมนต์ ใช้แกะสลักทำรูปต่างๆ ทำแอมโมเนียม ซัลเฟต และพลาสเตอร์