กรมทรัพยากรธรณี
ปรับขนาดตัวอักษร : ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

 แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางธรณีวิทยา
Attractive Geology

ที่มา :

รูปภาพและข้อมูล: กรมทรัพยากรธรณี 2544,มรดกธรรมชาติทางธรณีวิทยาประเทศไทย
แผนที่ธรณีวิทยา : ฝ่ายแผนที่ ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณ