ออทูไนต์ ( Autunite )

ออทูไนต์ ( Autunite )

ขื่อแร่
     มาจากชื่อเมืองออทูน (Autun) ประเทศฝรั่งเศส

คุณสมบัติทางฟิสิกส์
     รูปผลึกระบบเททราโกนาลแข็ง 2-2.5 ถ.พ. 3.1-3.2 วาวแบบแก้ว สีเหลืองมะนาว หรือ สีเขียวอ่อน สีผงละเอียดสีเหลือง เรืองแสงสีเขียวอมเหลืองภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต

คุณสมบัติทางเคมี
     สูตรเคมี Ca (UO2)2 (PO4)2 10-12 H2O แร่ที่มีลักษณะคล้ายแร่นี้คือทอร์เบอร์ไนต์ (Torbernite) มีสูตรเคมีว่า Ca (UO2)2 (PO4)2 8-12 H2O มีคุณสมบัติทางแร่ ทางกายภาพ และทางเคมีเหมือนกัน สีเขียวแต่ไม่เรืองแสง

ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ
    ผลึกมีลักษณะเป็นแผ่นๆ หรือเป็นชั้น (tetragonal plate) สีเขียวอมเหลืองและเรืองแสง หลอมละลายขั้นที่ 2-3 ละลายในกรดต่างๆ

การเกิด
     เป็นแร่ทุติยภูมิ พบในเขตออกซิเดชั่นและเขตที่มีการผุพัง ได้จากการเปลี่ยนแปลงของแร่ยูเรนิไนต์หรือแร่ยูเรเนียมอื่นๆ

แหล่ง
     ในประเทศไทย พบที่ จ.เชียงใหม่
      ต่างประเทศ แหล่งที่สำคัญพบอยู่ใกล้เมืองออทูน ประเทศฝรั่งเศษ แหล่งอื่นๆ พบในประเทศเยอรมนี อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา

ประโยชน์
     เป็นสินแร่ยูเรเนียม

 

ออทูไนต์ ( Autunite )

ออทูไนต์ ( Autunite )