บอกไซต์ ( Bauxite )

ชื่อแร่
มาจากแหล่งกำเนิดที่เมืองบอกซ์ Baux ประเทศฝรั่งเศส


คุณสมบัติทางฟิสิกส์

เป็นสารผสม มีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ ขนาดเม็ดถั่วเขียว หรืออาจถึงขนาด ผลส้ม เนื้อสมานแน่นหรือเหมือนดิน แข็ง ถ.พ. 2-2.55 เนื้อด้านหรือแบบ ดิน สีขาว เทา เหลือง แดง ปกติสีคล้ายสนิมเหล็กชนิดโปร่งแสงไม่ค่อยพบ

คุณสมบัติทางเคมี
เป็นสารผสมของไฮดรัสอะลูมินัมออกไซด์ ในสัดส่วนต่างๆกัน บอกไซต์ ไม่ใช่แร่และควรจะใช้เป็นชื่อหินมากกว่า โดยมีส่วนประกอบเป็นกิกบ์ไซต์ (Gibbsite) เบอห์ไมต์ (Boehmite) และ ไดแอสพอร์ (Diaspore) ตัวหนึ่งตัวใดอาจจะเด่นหรือเป็นส่วนใหญ่ก็ได้

ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ
ดูลักษณะที่เป็นเมล็ดกลมๆ ไม่หลอมละลายและไม่ละะลายน้ำ ลักษณะที่เด่น ก็คือเหมือนดินหรือหินที่เรียกกันว่า ศิลาแลง

การเกิด
มีกำเนิดแบบ supergene ในลักษณะภูมิอากาศกึ่งเขตร้อนถึงเขตร้อน โดยมีการผุสลายและซึมชะซิลิกาจากหินที่มีอลูมิเนียมหรือพวกแอลคาไล เช่น Na, K, Mg, Ca ประกอบอยู่ออกไป นอกจากนี้ยังอาจมาจากการ ผุสลายของดินที่มีหินปูน เกิดในลักษณะตกตะกอนเป็นเม็ดๆ อาจเกิดใน ที่โดยมาจากหินต้นกำเนิดโดยตรงหรือถูกพัดพามาสะสมในชั้นหินตะกอน ในแหล่งเขตร้อนจะเป็นศิลาแลง Laterites ซึ่งประกอบด้วยไฮดรัสอะลูมิเนียม และเหล็กออกไซด์ ทั้งนี้โดยมีส่วนประกอบผันแปรต่างๆ กันแต่ละแห่ง แต่หลายแหล่งที่เข้าใจว่าเป็นศิลาแลงอาจเป็นต้นกำเนิดของแร่อะลูมิเนียม หรือแร่เหล็กที่สำคัญ

บอกไซต์ ( Bauxite )


แหล่ง

ในประเทศไทย ยังไม่พบ

ประโยชน์
เป็นสินแร่อะลูมิเนียม 85% ของบอกไซต์ใช้เป็นสินแร่อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมมีความหนาแน่นต่ำและความแข็งสูง จึงใช้ประโยชน์ได้หลาย อย่างในลักษณะเป็นแผ่น ท่อ ใช้ในรถยนต์ เรือบิน และรถไฟในส่วนที่ ต้องการน้ำหนักเบา เครื่องใช้ในครัวเรือน ที่ใส่อาหาร อะลูมิเนียมกำลัง จะมาแทนทองแดงในงานส่งกระแสไฟฟ้า อะลูมิเนียมผสมโลหะอื่นๆ ได้ดี เช่น ทองแดง แมกนีเซียม สังกะสี นิกเกิล ซิลิคอน เงิน และดีบุก และยังใช้ในการทำสีอะลูมินัมฟอยด์ ฯลฯ ผงอะลูมินา AI2O3 ซึ่งได้จากแร่นี้ ใช้ขัดมันได้ดีและใช้กันมาก เพราะมี ความแข็งถึง 9 และดินที่อะลูมินาสูง (high alumina clay) จะทำให้ดิน นั้นทนไฟได้สูงขึ้น