เบนทอไนต์ ( Bentonite )
 

ชื่อแร่
ได้จากชื่อสถานที่ Montmorillone ในประเทศฝรั่งเศส


เบนทอไนต์ ( Bentonite )

คุณสมบัติทางฟิสิกส์
รูปผลึกระบบโมโนคลินิก ปกติลักษณะเนื้อเหมือนดินหรือเป็นฝุ่น หรือเป็น เม็ดเล็กๆ ละเอียดคล้ายดิน มีสีขาวเทาออกเหลือง เขียว ชมพู และ สีฟ้า ความวาวแบบดิน ความแข็ง 1-2 จัดว่าอ่อนมาก ถ.พ. 2-3 น้ำหนักเบา ทึบแสงเพราะอนุภาคเล็กมาก

คุณสมบัติทางเคมี
สูตรเคมี (Na, Ca)x (Al, Mg)2Si4O10 (OH)2.4H2O สามารถดูดโมเลกุล ของน้ำเข้าไปในโครงสร้างทำให้เกิดการขยายตัว คือ พองออกนั่นเอง

ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ
แร่มีลักษณะเนื้อละเอียดแบบดิน รู้สึกลื่น น้ำหนักเบา ต้องตรวจคุณสมบัติทาง แสงเอกซเรย์และทางเคมี


การเกิด
เป็นแร่ทุติยภูมิ หินที่เปลี่ยนสภาพมาจากหินภูเขาไฟพวกทัฟฟ์และประกอบ ด้วยมอนต์มอริลโลไนต์เป็นส่วนใหญ่เรียก เบนทอไนต์ นอกจากนี้ ยังพบใน ดินหินชั้นและหินแปร และแหล่งแร่ที่มีกำเนิดจากน้ำแร่ร้อนเกิดร่วมกับแร่ อิลไลต์ ฮาลลอยไซต์ เคโอลิไนต์ และควอรตซ์

แหล่ง
ในประเทศไทย พบใน จ.จันทบุรี ปราจีนบุรี ลำปาง เลย อุตรดิตถ์ เชียงราย นครสวรรค์ ลพบุรี กำแพงเพชร สระบุรี ฉะเชิงเทรา และอุดรธานี

ประโยชน์
เป็นแร่อุตสาหกรรมที่สำคัญมาก ใช้เป็นเนื้อกระดาษและยาง เป็นวัสดุพื้นฐาน ในการทำเครื่องสำอาง ทำยา และทำโคลนผงในการเจาะ เป็นตัวทำให้ของ เหลวเหนียวขึ้นหลายเท่า