เซรัสไซต์( Cerussite )

 

เซรัสไซต์( Cerussite )

ขื่อแร่
มาจากภาษาละติน หมายถึง ตะกั่วขาว (White Iead)

คุณสมบัติทางฟิสิกส์
รูปผลึกระบบออร์โทรอมบิกพบเป็นผลึกได้หลายรูปแบบ โดยปกติพบเป็นผลึกแผ่นหนา (tabular) และแบบผลึกแฝด หรือเป็นผลึกแฝดไขว้ตัดกันเป็นมุม 60 ซ. อาจพบแบบเป็นมวลเมล็ดจับเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นเสี้ยน เป็นมวลเมล็ดเกาะกันแน่นหรือลักษณะคล้ายดิน (earthy) แข็ง 3-3.5 ถ.พ. 6.55 ความวาวคล้ายเพชร (adamantine) ไม่มีสีหรือสีขาว เทา โปร่งใสไปจนกระทั่งถึงโปร่งแสง

คุณสมบัติทางเคมี
สูตรเคมี PbCO3 มี PbO 83.5% CO2 16.5%

ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ
สังเกตความหนัก เป็นแร่ที่มีความวาวอโลหะที่หนักแร่หนึ่ง (non-metallic luster) สีขาว วาวคล้ายเพชร สังเกตรูปผลึก ทำปฏิกิริยากับกรดดินประสิว หรือกรดไนตริกอุ่นๆ เป็นฟองฟู่ ต่างกับแร่แองกลีไซต์ (Anglesite)

การเกิด
เป็นแร่ตะกั่วที่เกิดแบบทุติยภูมิที่พบกว้างขวางมาก เกิดจากปฏิกิริยาของน้ำคาร์บอเนตกับแร่กาลีในบริเวณส่วนล่างชั้นบนๆ ของสายแร่ตะกั่วเกิดร่วมกับกาลีนาและสฟาเลอไรต์ และแร่ทุติยภูมิอีกหลายชนิด เช่น แองกลีไซต์ ไพโรมอร์ไพต์ สมิทซอไนต์ และไลมอไนต์

แหล่ง
ในประเทศไทย พบในแหล่งดีบุกแบบสัมผัสที่ อ.บันนังสตาร์ จ.ยะลา ที่อุ้มผาง จ.ตาก ที่เหมืองตะกั่ว อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ประโยชน์
เป็นแร่ตะกั่วที่มีความสำคัญชนิดหนึ่งนำมาถลุงเอาโลหะตะกั่วมาใช้ประโยชน์ต่างๆ

 

เซรัสไซต์( Cerussite )

เซรัสไซต์( Cerussite )