ชินนาบาร์ (Cinnabar)

  

ชื่อแร่
     เป็นชื่อเก่าโบราณไม่ทราบที่มาของชื่อ

คุณสมบัติทางฟิสิกส์
     รูปผลึกระบบเฮกซะโกนาลแต่หาได้ยาก มักจะเกิดเป็นก้อนเนื้อแน่นหรือเนื้อคล้ายดินเป็นมวลเมล็ดหรือเป็นเส้น หรือมักกระจัดกระจายอยู่ในหินสีแดงสดถึงแดงเข้ม สีผงละเอียดสีแดง รอยแตกขรุขระเนื้อเปราะร่วน แข็ง 2 2.5 หนักมาก ถ.พ. 8- 8.2 วาว คล้ายเพชร

คุณสมบัติทางเคมี
     สูตรเคมี HgS มีเนื้อปรอท Hg 86.2% มักมีสารดินและอินทรียสารปนอยู่เป็นมลทินละลายในกรดดินประสิว ถ้านำไปถูกบนเหรียญทองแดงแล้วหยดกรดเกลือเจือจางลงไปเล็กน้อยจะเกิดเป็นชั้นโลหะสีขาวที่ผิว

ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ
     หนักผิดปกติและวาวคล้ายเพชร ตรวจดูสีและสีของผงละเอียดชึ่งแดงเด่นชัดและละลายในกรดดินประสิว

การเกิด
     เกิดในลักษณะแผ่ซ่าน หรือเป็นสายตามรอยร้าวใกล้ ๆ แหล่งหินภูเขาไฟและบ่อน้ำร้อน มักจะพบสะสมจากสารละลายพวกเบสิกและอยู่ใกล้ผิวโลก เกิดร่วมกับไพไรต์ มาร์คาไซต์ สติบไนต์

แหล่ง
    ในประเทศไทย พบเกิดปะปนกับแร่ดีบุกในเหมืองลานแร่ดีบุกส้มมะนาวใต้ (เลิกกิจการแล้ว) และเหมืองใกล้เคียงที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
    ต่างประเทศ พบที่ประเทศสเปน อิตาลี สหัฐอเมริกา และเม็กซิโก

ประโยชน์
     เป็นสินแร่ที่สำคัญของปรอท