เอพิโดต( Epidote )

 

แร่เอพิโดต( Epidote )

ชื่อแร่
มาจากภาษากรีกแปลว่า เพิ่มขึ้น (Epidote)

คุณสมบัติทางฟิสิกส์
รูปผลึกระบบโมโนคลินิก ผลึกมีลักษณะเป็นมวลเมล็ด มีทั้งขนาดเล็กและใหญ๋ บางทีก็เป็นแบบเส้นใยหรือเกิดเป็นเสี้ยน แข็ง 6 7 ถ.พ.3.35 3.45 วาวแบบแก้ว สีค่อนข้างเขียวอาจเป็นสี ีเขียวแก่หรือ สีเขียว ค่อนข้างเหลือง บางที่ก็พบว่ามีสีเทาหรือ ดำแสดงคุณสมบัติ โปร่งใสถึงโปร่งแสง
 
คุณสมบัติทางเคมี
สูตรเคมี Ca2 (Al,Fe) Al2O (SiO4) (Si2O7) (OH)
ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ
แร่สีดำเนียนแบบลักษณะของแอสฟัลต์ (pitchy luster) มีความเกี่ยวข้องกับหินจำพวกแกรนิติก ตรวจสอบด้วยเครื่องมือไกเกอร์เคาน์เตอร์ได้ใส่กรดเกลือละลาย

การเกิด
แอลลาไนต์เกิดเป็นแร่ร่อง (accessory mineral) ในหินอัคนีหลายชนิด เช่น หินแกรนิต หินไซอีไนต์ หินไดออไรต์ และหินเพกมาไทต์ มักมีความเกี่ยวพันกับแร่เอพิโดต

แหล่ง
ในประเทศไทย พบในหินแกรนิตทางภาคตะวันออก และที่ จ. อุทัยธานี

ประโยชน์
เป็นแร่ประกอบหินอันดับแร่รอง ไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

แร่เอพิโดต( Epidote )