การ์เนต,โกเมน ( Garnet )

ชื่อแร่
มาจากภาษาละตินว่า Granutus ซึ่งหมายถึง ลักษณะที่เป็นเม็ด (grain)

การเกิด
เกิดในหินแกรนิตและเพกมาไทต์ มักจะพบเกิดร่วมกับแร่ดีบุก ไมกาขาว ไมกาดำ (ไบโอไทต์) ทัวร์มาลีน เบริล ซามาร์สไกต์ อะพาไทต์ โทแพซ วุลแฟรไมต์ โมนาไซต์ เลพิโดไลต์


คุณสมบัติทางฟิสิกส์

รูปผลึกระบบไอโซเมทริก มักจะเกิดเป็นผลึกเดี่ยวๆ เม็ดกลม ขนาดมีทั้งเล็กและใหญ่ แข็ง 6.5 7.5 ถ.พ. 3.5 4.2 ค่า ถ.พ.ขึ้นกับธาตุที่เป็นองค์ประกอบ สีโดยทั่วไปเป็นสีแแดง เราเรียกกันว่า โกเมน อาจพบว่ามีสีอื่นๆได้ เช่นสีน้ำตาล เหลือง ขาว เขียว ดำ สีผงละเอียดสีขาว โปร่งใสกับโปร่งแสง

คุณสมบัติทางเคมี
การ์เนตมีหลายชนิดขึ้นกับว่าประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง ได้แก่

1. ไพโรป (Pyrope)
2. แอลมันไดต์ (Almandite)
3. สเปสซาร์ไทต์ (Spessartite)
4. กรอสซูลาไรต์ (Grossularite)
5. แอนดราไคต์ (Andradite)
6. อูวาโรไวต์ (Uvarovite)

แร่การ์เนต,โกเมน( Garnet )
แร่การ์เนต,โกเมน( Garnet )

ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ
ดูจากรูปผลึกระบบไอโซเมทริกเป็นลูกตะกร้อ ความแข็ง ดูสี การหา ถ.พ. และดัชนีหักเหของแสงของแร่นี้จะสามารถบอกชนิดหรือส่วนประกอบของ ธาตุการ์เนตแต่ละตัวได้ด้วย

การเกิด
พบโดยทั่วไปในหินแปรและหินอัคนี พบมากในหินแปร ไมกาชิสต์ ฮอร์นเบลนด์ชิสต์และไนส์และพบในพนังเพกมาไทต์มากกว่าใน หินแกรนิต กรอสซูลาไรต์พบมากในหินปูนที่ถูกแปรสภาพ แอลมันไดต์พบ ในไมกาชิสต์ ไพโรปพบในหินเพริโดไทต์และเซอร์เพนทีน สเปสซาร์ไทต์พบในหินภูเขาไฟจำพวกไรโอไลต์ แอนดราไดต์พบในหินอัคนีและอูวาโรไวต์พบในหินเซอร์เพนทีนที่มีโครไมต์ปนอยู่ นอกจากนี้ ยังพบการ์เนตที่มีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆ ตามลำธารและริมฝั่งทะล หินที่มีโกเมนหรือการ์เนตมากๆ มักเรียกเป็นชื่อหินไปเลย เช่น การ์เนตชิสต์ การ์เนตไนส์

แหล่ง
ในประเทศไทย พบที่ จันทบุรี ตราด ปรากฏว่าเป็นโกเมนเนื้อสะอาด ไม่ค่อยมีรอยร้าวรอยแตก จึงใช้เป็นรัตนชาติ ส่วนที่เกิดอยู่กับหินแปรชนิดหินไนส์ หินชิสต์ หรือในหินแกรนิต พบเกือบทุกจังหวัด จึงนับเป็นแร่ดาษดื่นชนิดหนึ่ง ภาคเหนือพบที่ จ. เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลงไปทางใต้พบทุกจังหวัด ทางภาคตะวันออกพบที่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

ประโยชน์
เป็นรัตนชาติที่มีราคาไม่สูงนัก แอนดราไดต์สีเขียวซึ่งเรียกว่าดีมันทอยด์ (Demantoid) มาจากภูเขาอูราล ในสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นรัตนชาติที่สวยงามมาก เรียกว่า มรกตอูราล (Uralian emerald) ประโยชน์อย่างอื่นของการ์เนตคือ ใช้ทำเป็นหินขัด และกระดาษทราย เพราะเหตุที่มีความแข็งสูง