เฮไลต์ ( Halite )
 

ชื่อแร่
เป็นคำที่มาจากภาษากรีก hals แปลว่า salt (เกลือ) มีชื่อเรียก กันว่า เกลือหิน (Rock salt) ก็คือเกลือธรรมดา ที่รู้จักกันทั่วไป (Common salt)

คุณสมบัติทางฟิสิกส์
รูปผลึกระบบไอโซเมทริกมักจะพบเกิดในลักษณะรูปลูกเต๋า บางครั้งอาจจะ พบเห็นว่าตรงด้านข้างๆ ทุกด้านของลูกเต๋านั้นมีลักษณะบุ๋มเข้าไป คล้ายรูปปิรามิดเรียก Hopper Shaped ส่วนในแบบลักษณะอื่นๆ มีพบน้อยมาก ซึ่งอาจจะตกผลึกเป็นแบบมวลเมล็ดจับเกาะกันเป็นเนื้อแน่น มีแนวแตกเรียบที่เด่นสมบูรณ์ แข็ง 2.5 แร่เฮไรต์บริสุทธิ ิ์มีค่า ถ.พ. 2.165 โปร่งใสถึงโปร่งแสง ไม่มีสีหรือมีสีขาว ถ้าหากมี ีมลทินของสารประกอบอื่นเจือปนอาจมีสีเหลือง แดง น้ำเงิน และม่วง ปะปนอยู่บ้าง เอาลิ้นเเตะดูจะมีรสเค็มเหมือนเกลือโดยทั่วๆไป

คุณสมบัติทางเคมี
สูตรเคมี NaCl มี Na 39.3% Cl 60.7% อาจมีมลทินของสารประกอบอื่น เจือปน เช่นแคลเซียมซัลเฟต แมกนีเซียมซัลเฟต และแคลเซียมคลอไรด์ แมกนีเซียมคลอไรด์ เป็นต้น

ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ
สังเกตจากแนวแตกเรียบทำให้เป็นรูปลูกเต๋าอยู่ตลอดเวลา มีความแข็งต่ำมาก มีรสเค็มเหมือนเกลือ ละลายได้ในน้ำ สีผงละเอียดของแร่มีสีขาว บางครั้งอาจพบเรืองแสงได้ (Fluorescent) ผิวมักจะเปียกชื้นอยู่เสมอ


เฮไลต์ เกลือหิน(Halite)

การเกิด
เกิดจากการตกตะกอนสะสมตัวจากน้ำทะเลเนื่องจากน้ำทะเลระเหยตัวออกไป ความเข้มมากขึ้น จึงเกิดการตกตะกอนสะสมเป็นชั้นๆ เหมือนหินชั้นธรรมดา โดยทั่วไปอาจเกิดเป็นชั้นบางๆ เล็กๆ หรือชั้นที่มีความหนาและยาวมากก็ได้ มักเกิดแทรกสลับอยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่งของหินดินดาน หินปูน โดโลไมต์ หรือพบเกิดเป็นชั้นร่วมกับยิปซั่ม แอนไฮไดรต์ แคลไซต์ ดินเหนียว และทราย เกลือหินพบละลายเป็นสารละลายปะปนอยู่ทั่วไปในบริเวณที่มี ีพลุน้ำเกลือ (Salt spring) ซึ่งพุ่งขึ้นมาจากใต้ดินบริเวณที่มีชั้นหินเกลืออยู่ หรือในบริเวณทะเลที่มีน้ำเค็มจัดและในมหาสมุทร

แหล่ง
ในประเทศไทย พบที่บริวณที่ราบสูงโคราชทั่วไป หรือใกล้บริเวณที่ ราบสูงโคราช หรือบริเวณใกล้ขอบที่ราบสูงโคราช เช่น ที่ จ.ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ หนองคาย อุดรธานี และอุบลราชธานี

ประโยชน์
ใช้เป็นประโยชน์อย่างมากในอุตสาหกรรมเคมี เพราะเป็นทั้งตัวที่ให้ธาตุโซเดียมและคลอรีนผลผลิตที่สำคัญก็คือ ใช้ในการทำพวก Alkai products ซึ่งมักจะเป็นพวก โซดาแอช โซดา ไบคาร์บอเนต คอสติกโซดา และยังใช้ในการทำโซดาชนิดต่างๆ ซึ่งใช้เกี่ยวกับการซักรีดการทอผ้า (Textile) ไม้ที่เลื่อย เป็นท่อนๆ (Lumber) ทำกรดเกลือและคลอรีน นอกจากนี้ ก็ยังนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการย้อมและฟอกหนังทำปุ๋ย ทำตัวยาฆ่าวัชพืช ใช้ประกอบในการทำอาหารหรือเก็บรักษาอาหารต่างๆ ใช้เป็นวัสดุสำหรับทำหรือรักษาความเย็นเป็นต้น