เฮมิมอร์ไฟต์ ( Hemimorphite )

ชื่อแร่
มาจากภาษากรีก hemi แปลว่า ครึ่ง และ morphe แปลว่า รูปร่าง รวมคำแล้วหมายถึง ลักษณะแร่ที่มีรูปร่างกลมครึ่งซีก

การเกิด
เกิดในหินแกรนิตและเพกมาไทต์ มักจะพบเกิดร่วมกับแร่ดีบุก ไมกาขาว ไมกาดำ (ไบโอไทต์) ทัวร์มาลีน เบริล ซามาร์สไกต์ อะพาไทต์ โทแพซ วุลแฟรไมต์ โมนาไซต์ เลพิโดไลต์


คุณสมบัติทางฟิสิกส์

รูปผลึกระบบออร์โทรอมบิก ปกติจะมีรูปร่างเป็นแผ่นหนาไม่มากนัก บางทีผลึกเล็กๆเกิดรวมกันแน่นเป็นกลุ่ม และมีลักษณะเป็นรูปโค้งคล้าย หงอนไก่ หรือ รูปกลมครึ่งซีกหรือรูปหินงอก เนื้อสมานแน่นหรือเป็นมวลเมล็ด แข็ง 4.5-5 ถ.พ. 3.4-3.5 สีขาว ฟ้าอ่อน เขียวอ่อน เหลือง และน้ำตาล โปร่งใสถึงโปร่งแสง เนื้อร่วน รอยแตกขุรขระ วาวคล้ายแก้วหรือคล้ายเพชร มักมีมลทินแทรกในแนวตั้งทำให้มีลักณะเนื้อเป็นเส้น

คุณสมบัติทางเคมี
สูตรเคมี Zn4 (Si2O7) (OH)2 2H2O มี ZnO 67.5% SiO2 25.0% และ H2O 7.5% อาจมีอะลูมิเนียมและเหล็กปนอยู่บ้างเล็กน้อย

เฮมิมอร์ไฟต์( Hemimorphite )

ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ
ดูลักษณะของผลึกซึ่งเป็นแผ่นๆ สีขาว หรือเป็นรูปกลมครึ่งซีกคล้ายกับพรีห์ไนต์ (prehnite) แต่ ถ.พ. สูงกว่า แยกจากสมิทซอไนต์ตรงที่ผลึกเฮมิมอร์ไฟต์เกิดอยู่เป็นกลุ่ม ละลายในกรดเกลือแต่ไม่มีฟอง เกิดเป็นวุ้นของซิลิกา เรืองแสงสีขาวอ่อนๆ

การเกิด
เป็นแร่ทุติยภูมิโดยกำเนิด พบในแหล่งแร่สังกะสีส่วนที่มีการออกชิไดส์์

แหล่ง
ในประเทศไทย พบตามแหล่งแร่สังกะสีทั่วๆไป เช่น พบที่ใกล้ๆแหล่งแร่ตะกั่วบ่องาม อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก
ต่างประเทศ เช่นที่ พบที่ประเทศเบลเยี่ยม เยอรมนี โรมาเนีย อังกฤษ แอลจีเรีย เม็กซิโก และ สหรัฐอเมริกา

ประโยชน์
เป็นสินแร่โลหะสังกะสี