ฮอร์นเบลนด์ ( Hornblende )
 

ชื่อแร่
มาจากภาษาเยอรมันโบราณที่ใช้เรียกแร่ที่มีสีเข้ม คุณสมบัติทางฟิสิกส์ รูปผลึกระบบโมโนคลินิก ลักษณะของผลึกเป็นแท่งยาวหรือเป็นเส้นใย มีเนื้อสมานแน่นและเป็นมวลเมล็ดทั้งขนาดใหญ่และเล็ก แนสแตกเรียบ 2 แนว ทำมุม 56 องศา และ 124 องศา แข็ง 5-6 ถ.พ. 3.2 วาวแบบแก้ว สำหรับ ผลึกที่เป็นเส้นใยจะวาวแบบใยไหม สีมีตั้งแต่เขียวแก่จนถึงดำ รอยแตกขรุขระ โปร่งแสง

คุณสมบัติทางเคมี
สูตรเคมี Ca2 Na (Mg,Fe2)4 (AI, Fe3 ,Ti) (AI,Si)8 O22 (O.OH)2
 
ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ
ดูรูปผลึกและมุมของแนวแตกเรียบตัดกัน โดยมองตรงแนวยาวซึ่งจะแตกต่างจาก ไพรอกซีนที่สีเข้ม แตกต่างจากแอมฟิโบลตัวอื่นๆ ตรงที่มีสีเข้มกว่า หลอมตัวขั้นที่ 4 ให้น้ำเมื่อเผาในหลอดทดลองปิด
ฮอร์นเบลนด์ (Hornblende)

การเกิด
ฮอร์นเบลนด์เป็นแร่ปฐมภูมิ (primary mineral) ที่สำคัญในหินอัคนีชนิด แอสิด และชนิดที่เป็นกลาง (intermediate rock) เช่น หินแกรนิต หินไซอีไนต์ หินไดออไรต์ เป็นต้น อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ (alter) ของไพรอกซีน ในขั้นสุดท้ายของการตกผลึกของหินอัคนี และเกิดในขณะที่หินแปรสภาพ แร่ที่เกิดในขณะที่ หินแปรสภาพเรียกว่าอูราไลต์ หรือ อูราลิติกฮอร์นเบลด์ ฮอร์นเบลนด์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของหินแปรชนิดที่ เรียกว่าแอมฟิโบไรต์

แหล่ง
ในประเทศไทย พบทั่วๆไปหินแกรนิตเทือกตาก-เถิน และเทือกเขาสระบาป จ.จันทบรี เป็นส่วนประกอบของหินไดออไรต์ ซึ่งพบหลายแห่ง เช่น ที่เขามัน อ.ทับกวาง จ.สระบุรี

ประโยชน์
เป็นแร่ประกอบหินที่สำคัญในหินอัคนี และหินแปร