เจด , หยก ( Jade )

 

ชื่อแร่
เจด หรือ เจไดต์(Jade Or Jadeite) ตั้งขึ้นเพื่อไปทำตัวอย่างของหยก jade specimen ซึ่ง jide นั้น หมายถึง แร่แอมฟิโบล เนไฟรต์และเจไดต์

คุณสมบัติทางฟิสิกส์
รูปผลึกระบบโมโนคลีนิก เกิดในลักษณะเป็นกลุ่มคล้ายเส้นใย มีเนื้อสมานแน่น แนวแตกเรียบ 2 แนว ทำมุม 87 และ 93 เหนียวมาก ไม่ค่อยแตกง่าย แข็ง 6.5-7 ถ.พ.3.3-3.5 สีเขียวแอปเปิ้ล เขียวมรกต ขาว และอาจพบที่มีสีขาวจุดเขียว วาวแบบแก้ว บนแผวของแนวแตกเรียบจะวาวคล้ายมุข
คุณสมบัติทางเคมี
สูตรเคมี NaAl ( Si2O6 ) อาจจะะมีเหล็ก แคลเเซียม และะแมกนีเซียม ปนอยู่บ้างเล็กน้อย

ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ
ดูจากสีเขียว หนักตึงมือแข็ง มักมีสีเหล็กแดงๆ เคลือบ ค่อนข้างเหนียวและ เป้นเส้นใย แตกต่างจากเนไฟรต์ ( nephritte ) ตรงที่หลอมง่ายกว่าและแข็งกว่า

การเกิด
เกิดในลักษณะเนื้อสมานแน่นในหินเซอร์เพนทีนที่เกิดจากการแปรสภาพ ของหินเนฟิลีนแอลไบต์

แหล่ง
ในประเทศไทย พบที่ จ.เชียงใหม่
ต่างประเทศ พบมากทางเอเซียตะวันออกโดยเฉพาะที่พม่าตอนเหนือ นอกจากนี้ พบในทิเบต และทางตอนใต้ของประเทศจีน นิวซีแสนด์ เม็กซิโก

ประโยชน์
เป็นรัตนชาติที่เรียกว่าหยก มีราคาค่อนข้างแพง สมัยโบราณใช้ทำอาวุธและเครื่องใช้ต่างๆตลอดจนเครื่องประดับและแกะสลัก
 

เจด , หยก ( Jade )