แจสเพอร์ ( jasper )
 

ชื่อแร่
แจสเพอร์ ( jasper )

คุณสมบัติทางฟิสิกส์
มีลักษณะของผลึกเป็นมวลเมล็ด เนื้อเนียนละเอียด มักจะมีสีแดง หรือ น้ำตาลปนแดง เนื่องจากมีแร่ฮีมาไทต์
แจสเพอร์ ( jasper )