ธรณีวิทยา

แร่

ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีธรณี

ซากดึกดำบรรพ์

อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี

วิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี

สารสนเทศทรัพยากรธรณี

 
สำนักงานเลขานุการกรม
 
ทรัพยากรธรณี เขต 1 ลำปาง
 
ทรัพยากรธรณี เขต 2 ขอนแก่น
 
ทรัพยากรธรณี เขต 3 ปทุมธานี
 
ทรัพยากรธรณี เขต 4 สุราษฎร์ธานี