แลบราโดไรต์ ( Labradorite )
 

ชื่อแร่
แลบราโดไรต์ ( Labradorite )

คุณสมบัติทางฟิสิกส์
เป็นตัวเพลจิโอเคลสที่สำคัญของหินแกบโบรและ หินบะซอลต์

การเกิด
พบมากในหินอัคนี หินอัคนีชนิดที่มีแลบราโดไรต์ชนิด เดียวล้วนๆ เรียกว่า หินอะนอร์โทไซต์ พบตามชายฝั่งแลบราดอร์ จึงได้ชื่อว่าแลบราโดไรต์

ประโยชน์
ใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่าโพแทชเฟลด์สปาร์ แอลไบต์ใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องเคลือบดินเผาเช่นเดียวกับออร์โทเคลส แลบราโดไรต์ซึ่งแสดง คุณสมบัติ ในการเล่นสี จึงนำมาขัดทำหินประดับ แร่อื่นๆที่แสดงคุณสมบัติแบบแร่โอปอ (Opalescence) นำมาเจียระไน เป็นพลอยประดับได้ เช่น แอลไบต์ชนิดดีๆ เจียระไนได้สวยงามและ เรียก Moonstone


แลบราโดไรต์(Labradorite)