ดรรชนีชื่อแร่

B

Barite

Bauxite

Bentonite

Beryl

Betafite

Biotite

Bismuth

Bloedite

Boehmite

Boracite

Borates

Borax

Bornite

Boulangerite

Bronzite

Bytownite

 

 

แบไรต์

บอกไซต์

เบนทอไนต์

เบริล

บีทาไฟต์

ไบโอไทต์,ไมกาดำ

บิสมัท

บลอไดต์

เบอรห์ไมต์

บอราไซต์

บอเรต

บอแรกซ์

บอร์ไนต์

บูแลนเจอไรต์

บรอนไซต์

ไบโทว์ไนต์