ดรรชนีชื่อแร่

E

Emerald

Emery

Enargite

Enstatite

Epidote

Epsomite

Erythrite

Eschynite

Euxenite

เอเมอรัลด์,มรกต

เอเมอรี

อีนาร์ไจต์

เอนสตาไทต์

เอพิโดต

เอปซอไมต์

อีริไทรต์

เอสซิไนต์

ยูกซีไนต์