ดรรชนีชื่อแร่

G

Galena

Garnet

Geikielite

Geocronite

Geyserrite

Gibbsite

Goethite

Gold

Graphite

Grossularrite

Gypsum

กาลีนา

การ์เนต,โกเมน

ไกคีไลต์

จีโอโครไนต์

เกย์เซอไรต์

กิบบ์ไซต์

เกอไทต์

ทองคำ

แกรไฟต์,แร่ดินสอดำ

กรอสซูลาไรต์

ยิปซั่ม,แร่เกลือจืด