ดรรชนีชื่อแร่

H

Halides

Halite

Halloysite

Hedenbergite

Heliotrope

Hematite

Hemimorphite

Heulandite

Hiddenite

Hornblende

Huednerite

Hyacinth

Hyalite

Hydroxide

Hydrozincite

hypersthene

เฮไลด์

เฮไลต์

ฮาลลอยไซต์

เฮเดนเบอร์ไกต์

ฮีลิโอโทรป

ฮีมาไทต์

เฮมิมอรืไฟต์

ฮิวแลนไดต์

ฮิดเดไนต์

ฮอร์นเบลนด์

เฮิบเนอไรต์

ไฮยาซินท์

ไฮยาไลต์

กลุ่มแร่ไฮดรอกไซด์

ไฮโดรซิงไคต์

ไฮเพอร์สทีน