ดรรชนีชื่อแร่

K

Kasolin

Kaolinite

Kirovite

Kunzite

Kyanite

เคโอลิน , แร่ดินขาว

เคโอลิไนต์

คิโรไวต์

คุนไซต์

ไคยาไนต์