ดรรชนีชื่อแร่

L

Labradorite

Lapis lazuli

Lazulite

Lazurite

Lepidolite

Leucite

Limonite

Litharge

Litium

แลบราโดไรต์

ลาพิสลาซูลี

ลาซูไลต์

ลาซูไรต์

เลพิโดไลต์

ลูไซต์

ไลมอไนต์

ลิทาร์จ

ลิเทียม