ดรรชนีชื่อแร่

M

Magnesite

Magnetite

Malachite

Manganite

Marcasite

Melanterite

Mica

Microcline

Microlite

Miemite

Molybaates

Molybdenite

Monazite

Montmorillonite

Moonstone

Morganite

Multiple Oxides

Muscovite

แมกนีไซต์

แมกนีไทต์

มาลาไคต์

แมงกาไนต์

มาร์คาไซต์

เมแลนเทอไรต์

ไมกา , แร่กลีบหิน

ไมโครไคลน์

ไมโครไลต์

ไมอีไมต์

มิมาไทต์

โมลิบดีไนต์

โมนาไซต์

มอนต์มอริลโลไนต์

มูนสโตน , มุกดา

มอร์แกไนต์

กลุ่มแร่ออกไซด์เชิงซ้อน

มัสโคไวต์ , แร่กลีบหินขาว