ดรรชนีชื่อแร่

P

Peridot

Phlogopite

Phosphates , Arsenates and vaadates

Phosphorite

Picotite

Pigeonite

Pisanite

Pitchblende

Pitchy luster

Plagioclase

Plagioclase Feldspar

Platinum

Pleonaste

Polycrase

Potash

Prase

Prehnite

Priorite

Proustite

Psilomelane

Pyrite

Pyrochlore

Pyrolusite

Pyromorphite

Pyrope

Pyrophanite

Pyrophyllite

Pyroxene

Pyrrhotite

Pitchy luster

เพรดอต

โฟลโกไพต์

กลุ่มแร่ฟอสเฟต , อาร์เซเนตและ วาเนเดต

ฟอสฟอไรต์

พิโคไทต์

พิจิโอไนต์

พิซาไนต์

พิตซ์เบลนด์

แอสฟัสต์

แพลจิโอเคลส

แพลจิโอเคลส เฟลด์สปาร์

แพลททินัม , ทองคำขาว

พลีโอนาสต์

โพลีเครส

โพแทช

เพรส

พรีห์ไนต์

ไพรออไรต์

พรูสไทต์

ไซโลมิเลน

ไพไรต์

ไพโรคลอร์

ไพโรลูไซต์

ไพดรมอร์ไฟต์

ไพโรป

ไพโรฟาไนต์

ไพโรฟิลไลต์

ไพรอกซีน

พิร์โรไทต์

แอสฟัสต์