โอลิวีน ( Olivine )
 

ชื่อแร่
เป็นภาษาโบราณ หมายถึง สีเขียวมะกอก (Olive gree) และยังหมายถึงว่า เป็น แร่ประกอบหิน แต่ในลักษณะที่เป็นรัตนชาติ เรียกว่า เพริดอต ส่วนคำว่า คริโซไลต์ ก็หมายถึง โอลิวีน เช่นกัน

คุณสมบัติทางฟิสิกส์
รูปผลึกระบบออร์โทรอมบิกหรือเป็นเม็ดแร่เล็กๆ ฝังแน่นอยู่ในหิน รอยแตกเว้า แข็ง 6.5-7 ถ.พ. 3.27-4.37 ค่า ถ.พ. จะเพิ่มมากขึ้นตามปริมาณของเหล็ก สาวแบบแก้ว สีเขียวมะกอกถึงสีเขียวเทาและ สีน้ำตาลโปร่งแสง

โอลิวีน Olivine

คุณสมบัติทางเคมี
สูตรทางเคมี (Mg,Fe)2 (Sio4) ธาตุแมกนีเซียมและเหล็กมีคุณสมบัติในการแทนที่กันได้ ถ้าแมกนีเซียมและเหล็กมีคุณสมบัติในการแทนที่กันได้ ถ้าแมกนีเซียมไปแทนที่เหล็กจะได้สูตรเป็น Mg2 (SiO4) เรียกว่า ฟอร์สเตอไรต์ ( forsterite ) และถ้าเหล็กไปแทนที่แมกนีเซียมก็จะได้โอลิวีนแบบที่เรียกว่า ฟายาไลต์ ( fayalite ) ซึ่งมีสูตรทางเคมีเป็น Fe2 (SiO4) โดยปกติแล้ว โอลิวีนจะมีธาตุแมกนีเซียมมากกว่าเหล็ก

ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ
สังเกตจากความวาวที่คล้ายแก้ว รอยแตกเว้า สีเขียว และลักษณะของผลึกที่เกาะ กลุ่มกันแน่น ใส่กรดเกลือแล้วอุ่นให้ร้อนจะละลายให้ง่ายเกิดลักษณธที่เป็นวุ้นของซิลิกา

การเกิด
โอลิวีนเป็นแร่ประกอบหินที่พบมากในหินอัคนีชนิดเบสิก เช่น หินแกบโบร หินเพริโดไทต์ และหินบะซอลต์ หินดูไนต์ประกอบด้วยโอลิวีนอย่างเดียว บางทีก็พบเป็นเม็ดแก้วฝังในอุกบาบาต และอาจจะพบในหินปูนที่มีโดโลไมต์ปนอยู่ด้วย เกิดร่วมกับแร่ประกอบหินอื่นๆ เช่น ไพรอกซีน แคลซิแพลจิโอเคลสเฟลด์สปาร์ แมกนีไทต์ คอรันดัม โครไมต์ และเซอร์เพนทีน

แหล่ง
-ในประเทศไทย พบที่ จ.แพร่ กาญจนบุรี จันทบุรี และตราด
-ต่างประเทศ โอลิวีนชนิดที่มีสีเขียวโปร่งใส ซึ่งเรียกว่าเพริดอต ปัจจุบันพบที่ประเทศพม่า เกาะเซนต์จอห์นในทะเลแดง และพบเป็นเม็ดกลมๆ เกิดร่วมกับไพโรป ในแหล่งกรวดผิวดินที่รัฐแอริโซนาและนิวเม็กชิโก สหรัฐอเมริกา ผลึกของโอลิวีนได้พบในลาวาของภูเขาไฟวิซูเวียสนอกจากนี้ ยังพบผลึกของโอลิวีนในลักษณะที่เป็นเม็ดกลมๆ เนื้อแน่นในบอมบ์ภูเขาไฟ (Volcanic bomb) ที่โอเฟลในเยอรมนี หินดูไนต์พบที่ภูเขาดูน นิวซีแลนด์

ประโยชน์
โอลิวีนชนิดที่มีสีเขียวและใสซึ่งเรียกว่า เพริดอต (peridot) ใช้เป็นรัตนชาติ