ซีไลต์ ( Scheelite )

ชื่อแร่
ตั้งชื่อแร่ให้เป็นเกียรแก่ K.W. Scheele ผู้ค้นพบทังสเตน

คุณสมบัติทางฟิสิกส์
รูปผลึกระบบเททราโกนาลรูปผลึกคล้ายปิรามิดประกบกันสองด้าน อาจพบเกิดเป็นแบบมวลเมล็ด เนื้ออัดกันแน่น หรือมีเนื้อแน่น แข็ง 4.5 5 ถ.พ. 5.9 6.1วาวคล้ายแก้วจนถึงคล้ายเพชร มีสีขาว เหลือง ขาวอมเหลือง เขียว น้ำตาล น้ำตาลอมแดง เนื้อแร่โปร่งแสงเรืองแสง ภายใต้รังสีเหนือม่วง (ultra violet)

คุณสมบัติทางเคมี
สูตรเคมี CaWO4 มี CaO19.4% WO3 80.6% อาจมีโมลิบดีนัมปะปนหรือแทนที่บางส่วนของทังสเตนอยู่ด้วย ละลายในกรดเกลือหรือกรดดินประสิวได้ตะกอนสีเหลืองๆ ซึ่งละลาย ในแอมโมเนีย เมื่อหยดกรดกำมะถันลงไปในน้ำยานั้น จะมีตะกอนขาวตก

ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ
สังเกตุมีความแข็งไม่มาก ขีดกระจกไม่เข้า เป็นแร่ที่มีความวาวอโลหะแบบแก้วหรือคล้ายเพชรและหนัก ทำปฏิกิริยากับกรดเกลือในแผ่นสังกะสีให้สีน้ำเงินนวลอ่อนๆ ตรวจจากการเรืองแสงจะเห็นเป็นสีฟ้าอ่อนๆ จะมีการเปลี่ยนจากฟ้าอ่อนๆ ไปเป็นสีขาวจนกระทั่งเหลืองมากขึ้น เมื่อมีเปอร์เซ็นต์ของ โมลิดินั่ม (MO) มากขึ้น ข้อควรระวังคือ ชีไรต์ตามปกติจะเรืองแสงให้สี ีเหมือนกับแร่สังกะสีชนิดไฮโดรซิงไคต์


การเกิด

พบในสายเพคมาไทต์ ในสายควอรต์ชนิดอุณหภูมิสูง เกิดร่วมกับแร่ดีบุก วุลแฟรม อาร์เซโนไพไรต์เป็นต้น พบเกิดในบริเวณแถบสัมผัส โดยเฉพาะบริเวณโซนสัมผัสของหินแกรนิตและหินปูน มีโอกาสที่จะพบแหล่งชีไลต์ใหญ่ๆ ได้มาก บางครั้งอาจพบเกิดสะสมตัวอยู่ในท้องห้วยหรือท้อห้วยหรือท้องธาร ซึ่งสะสมตัวอยู่ไม่ห่างไกลจากต้นกำเนิดนัก

ชีไลต์(Scheelite)