สติลไบต์ ( Stilbite )
      

ชื่อแร่
มาจากภาษากรีก Stilbein หมายถึงความวาวเป็นเงาอาบไปทั่ว คือ มีความวาวคล้ายมุก

คุณสมบัติทางฟิสิกส์
รูปผลึกระบบโมโนคลินิก ผลึกมักจะเด่นชัดเดี่ยวๆ หรือรวมกันเป็นกำ เหมือนฟ่อนข้าว เนื้อเปราะร่วน รอยแตกไม่เรียบ มีแนวแตกเรียบสมบูรณ ์สีขาว สีน้ำตาลอ่อนถึงแก่ หรือส้มปนน้ำตาล สีผงละเอียดไม่มีสี ที่ผิวแนวแตกเรียบวาวคล้ายมุก โปร่งใส

คุณสมบัติทางเคมี
สูตรเคมี Ca (Al2Si7O18).7H2O มักมี Na กับ K ปนเล็กน้อย หลอมขั้นที่ 3 และจะปะทุแตก (intumescence) จะให้คราบสีขาว สลายในกรดเกลือ มีซิลิกาแยกออกมาแต่ไม่เป็นวุ้น เผาในหลอดทดลองปิดจะให้น้ำ

ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ
มีแนวแตกเรียบเด่นชัดผิวรอยแตกวาวแบบมุก ลักษณะผลึกเกาะกลุ่มเป็นฟ่อนหรือเป็นกำที่เด่นพิเศษ เผาให้สีเปลวไฟสีขาว ตรวจดูคุณสมบัติทางเคมี

การเกิด
เป็นแร่ทุติยภูมิ พบในช่องว่างหรือรูพรุนของหินบะซอลต์

แหล่ง
ในประเทศไทยพบที่ อ.เมือง จ.ระนอง

ประโยชน์

ใช้ในการแก้น้ำกระด้างและเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษา

สติลไบต์(Stilbite)