ซัลโฟซอลต์ Sulphosalts

     ถ้าธาตุโลหะหรือกึ่งโลหะเกิดอยู่ในโครงสร้างของผลึกแร่เดียวกัน และโดยมีหน้าที่เหมือนโลหะ
แร่พวกนี้จัดเป็นแร่ ซัลโฟซอลต์ ซึ่งได้แก่ เจมซอไนต์ Jamesonite เป็นแร่ตะกั่ว-พลวง เจมซอไนต์ ( Jamesonite )

คุณสมบัติทางเคมี
  • สูตรเคมี Pb4FeSb6S14 มีเนื้อตะกั่ว Pb 40.3% ละลายในกรดเกลือได้ง่าย ให้กลิ่น H2S ในการเย็นต้วของสารละลายจะเกิดผลึกรุปเข็มของ PbCI2 ซึ่งเมื่อใส่กรดดินประสิว HNO3 จะละลายได้ตะกอนสีขาว( HsbO3 )
ลักษณะเด่นและวิธีการตรวจ
  • มีลักษณะคล้ายสติบไนต์ หรือ ลักษณะกึ่งระหว่างกาลีนากับสติบไนต์ แนวแตกเรียบตามแนวแท่งผลึกไม่ค่อยชัด ปกตินิยมตรวจดูเสียก่อนว่ามีทั้งตะกั่วและพลวง ตรวจการละลายด้วยกรดเกลือ หลอมตัวง่ายขั้นที่ 1 เผาบนแท่งถ่านได้คราบฉาบของตะกั่วและพลวงออกไซด์ ย่างในหลอดเปิดจะได้คราบแอนทิโมนีออกไซด์
ชื่อแร่
  • ได้ชื่อนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิชาแร่ชาวสกอต ชื่อ Robert Jameson
คุณสมบัติทางฟิสิกส์
  • รูปผลึกระบบโมโนคลินิก มีลักษณะเป็นแท่งหรือเป็นก้อนเนื้อสมานแน่น หรือ เป็นเส้นใยหรือเป็นรูปเข็มเกาะเป็นกระจุก สีเทาตะกั่ว วาวแบบโลหะ ถ.พ. 5.7 แข็ง 2.5
การเกิด
  • เกิดแบบสายแร่อุณหภูมิปานกลาง

แหล่ง

  • ในประเทศไทย พบที่ จังหวัดเชียงใหม่
  • ต่างประเทศ พบตัวอย่างดีๆ ที่ประเทศเม็กซิโก นอกจากนี้ พบที่คอร์นวอล เซโกสโลวะเกีย โรมาเนีย สเปน โบลิเวย อาร์เจนตินา และสหรัฐอเมริกา

ประโยชน์

  • ถลุงเอาโลหะตะกั่วและพลวง

Back