ยูเรเนียม ( Uranium )

       

ชื่อแร่
มาจากชื่อเมืองออทูน (Autun) ประเทศฝรั่งเศส

คุณสมบัติทางฟิสิกส์
รูปผลึกระบบเททราโกนาลแข็ง 2-2.5 ถ.พ. 3.1-3.2 วาวแบบแก้ว สีเหลืองมะนาวหรือสีเขียวอ่อน สีผงละเอียดสีเหลืง เรืองแสงสีเขียวอมเหลืองภายใต้แสงอัลตร้าไวโอเลต

คุณสมบัติทางเคมี
สูตรเคมี Ca (UO2)2 (PO4)2 10 12 H2O แร่ที่มีลักษณะคล้าย แร่นี้คือทอร์เบอร์ไนต์ (Torbernite) มีสูตรเคมีว่า Cu (UO2)2 (PO4)2 8 12 H2O มีคุณสมบัติทางแร่ ทางกายภาพ และทางเคมีเหมือนกันสีเขียว แต่ไม่เรืองแสง

ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ
ผลึกมีลักษณะเป็นแผ่นๆ หรือเป็นชั้น (tetragonal plate) สีเขียวอมเหลืองและเรืองแสง หลอมละลายชั้นที่ 2-3 ละลายในกรดต่างๆ


ยูเรเนียม(Uranium)

การเกิด
เป็นแร่ทุติยภูมิ พบในเขตออกซิเดชันและเขตที่มีการผุพัง ได้จากการเปลี่ยนแปลงของแร่ยูเรนิไนต์หรือแร่ยูเรเนี่ยมอื่นๆ

แหล่ง
ในประเทศไทย พบที่ จ. เชียงใหม่

ประโยชน์
เป็นสินแร่ยูเรเนียม