ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 2  พ.ค. 2560

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 กรมทรัพยากรธรณี กำหนดจัดงานโบว์ลิ่งสวัสดิการประจำปี 2560 ณ Blu - O ชั้น 5 สยามพารากอน โดยมีนายสมหมาย  เตชวาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานในพิธี 
การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในทางสร้างสรรค์ สืบสานสายสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีกลมเกลียวให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ อีกทั้ง ยังเป็นการจัดหารายได้ในการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ของกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ ประมาณ 200 คน