ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 27  มิ.ย. 2560

1 ในกิจกรรมของงานมหกรรมเปิดโลกไดโนเสาร์เทือกเขาภูเวียง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและสาวสวยแห่งเทือกเขาภูเวียงเป็นอย่างมาก คือการเข้าร่วมการประกวดนางงาม Dino แห่งเทือกเขาภูเวียง โดยมีผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 15 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวศศินา  ชาเวียง หรือ น้องแอมป์ อายุ 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวมลฤดี  สุขขาน อายุ 21 ปี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวจิราวรรณ  ปลัดชัย อายุ 15 ปี และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวโสทิดา  ซ้ายหนองขาม อายุ 16 ปี โดยมีนายอดิชาติ  สุรินทร์คำ ผู้อำนวยการ CCOP และนายนิมิตร  ศรคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานธรณีเขต 2 (ขอนแก่น) ร่วมมอบสายสะพาย ช่อดอกไม้ และเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้
  
     
     
  
  
     
     
  
  
     
     
  
  
     
     
  
  
รางวัลชมเชย นางสาวโสทิดา  ซ้ายหนองขาม อายุ 16 ปี
     
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวจิราวรรณ  ปลัดชัย อายุ 15 ปี
     
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวมลฤดี  สุขขาน อายุ 21 ปี
  
  
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวศศินา  ชาเวียง หรือ น้องแอมป์ อายุ 18 ปี