ข่าวประชาสัมพันธ์


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมหมาย เตชวาล เป็นอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นอธิบดีคนที่ ๔๔ ของกรมทรัพยากรธรณี นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศตั้ง "กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา ขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มกราคม ร.ศ. ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔)