ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 กรมทรัพยากรธรณี นำโดยนายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยา และคณะ ลงพื้นที่อุทยานธรณีผาชัน - สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมสู่การประเมินเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยในลำดับถัดไป