ข่าวประชาสัมพันธ์


กรมทรัพยากรธรณี ครบรอบ 127 ปี 
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เนื่องในโอกาสวันคล้ายสถาปนากรมทรัพยากรธรณี ครบรอบปีที่ 127 นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีบวงสรวงพระนารายณ์และศาลพระภูมิเจ้าที่ จากนั้นในเวลา 10.30 น. ประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล 
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2434 ในสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณี ครบรอบ 127 ปี