สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 21  มี.ค. 2562

บ.หินกอง ม.8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายมิตร เนตรวิเชียร