สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 21  มี.ค. 2562

บ.สบขาม ม.8 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายอรรถพล บุญเทพ