สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 21  มี.ค. 2562

บ.แม่ปูนน้อย ม.11 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป่า จ.เชียงราย_ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายสมชาย จะต้อ