สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 21  มี.ค. 2562

บ.ช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายจริต แสงทอง