สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 21  มี.ค. 2562

บ.หูนบ ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายขันติชาติ องอาจ