สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 21  มี.ค. 2562

บ.ทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น_นายเซียร ชำนาญดง