สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 22  เม.ย. 2562

บ.นางาม ม.19 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน นายอุดร แก้วประกอบ