สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย


วันที่ 22  เม.ย. 2562

บ.เนินดินแดง ม.6 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน นายมนตรี เกสโร